Alışveriş Merkezlerinde Covid-19 Önlemleri Denetimleri Sürüyor

28 Aralık 2020

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün 11/05/2020 tarih ve 7809 sayılı Genelgesi hükümleri gereğince Valilik Makamı’ nın Oluru ile Ticaret İl Müdürlüğü’ nün sekreteryasını yürütmekte olduğu ve  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İlçe Belediyelerinden görevlendirilen personellerin yer aldığı AVM Denetim Komisyonu oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyon tarafından Bodrum, Milas, Marmaris, Menteşe ve Fethiye İlçelerimizde yer alan toplam 9 adet alışveriş merkezi ile alış veriş merkezleri içerisinde yer alan toplam 471 işletme de düzenli olarak denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde işletmelere öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ nde yer alan kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılarak alınması gereken tedbirler anlatılmaktadır.
İl Müdürlüğümüzce aylık olarak planlaması yapılan ve düzenli olarak yürütülmekte olan denetimlerde, AVM girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı, mağaza içlerinde ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarıcı levhaların bulunup bulunmadığı, AVM lerde bulunan havalandırma sistemlerinin kullanımı, AVM içerisinde ve mağazalarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısına yönelik uyarı yazılarının bulunup bulunmadığı, mağazalarda bulunan deneme kabinlerinin kullanımı, personelin koruyucu siperlik ve maske kullanımı hususuna uyup uymadığı gibi birçok konu AVM Denetim Ekibi tarafından tek tek incelenmektedir.
İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda denetim faaliyetlerini sürdüren AVM Denetim Ekibi tarafından bugüne kadar İlimizde yer alan 9 adet AVM’ de 100 ün üzerinde denetim gerçekleştirilmiş olup, tespit edilen hususlar İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) Bilgi sistemine kaydedilmektedir. Yapılan uyarılar neticesinde her ay düzenli  olarak işletmeler denetlenmekte kurallara riayet etmeyen işletmeler hakkında gerekli idari işlemler yapılmaktadır.
Covid-19 Tedbirleri kapsamında denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürecek olup, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her bir vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallara uyma konusunda azami özen göstermesini temenni ediyoruz.