Anonim Şirket Genel Kurulları Temsilci Talebine İlişkin Önemli Duyuru

03 Nisan 2023

DUYURU

A.Ş. Genel Kurul Başvurusu
 

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık Temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri bundan böyle elektronik imza (e-imza) kullanılarak https://mersis.gtb.gov.tr adresinden "Bakanlık Temsilcisi Talebi" alanından yapılacak olup, fiziki olarak evrak teslimi yapılmayacaktır.
 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 35. Maddesinde “ (1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsile yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilmelidir.” Hükmü mevcut olup Genel Kurul toplantısı başvurularında 10 günlük süreye uyulmaması durumunda müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 
 
2023 yılı içinde yapılacak olan Genel Kurul toplantıları için geçerli hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.
 
        Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Bursa Şubesi
        İban No : TR 63 0001 0002 0100 0010 0056 96
        Hesap Adı :  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
        Hafta İçi Ücreti:  Brüt 840,45 TL (1 yıllık ücrettir)
        Hafta Sonu Ücreti: Brüt 1.120,60 TL (1 yıllık ücrettir)