Bakanlığımızca Hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Kapsamında İlimizde Bulunan 3 Kadın Kooperatifi Destek Almaya Hak Kazanmıştır

07 Nisan 2021
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Koop- Des başvuruları İl Müdürlüğümüz tarafından alınmış, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi ile İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır.İlimizde faaliyet gösteren "S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"- " S.S. Güneşin Kadınları Muğla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"- " S.S. Ortaca Kadın Girişimi  Üretim ve İşletme Kooperatifi" nin Makina- Ekipman alımı projeleri kabul edilerek, Hibe Desteği almaya hak kazanmış olup, imzaya yetkili Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Müdürlüğümüz arasında yapılacak sözleşme akabinde yürürlüğe girecektir