KOOPERATİF GENEL KURULLARINA İLİŞKİN DUYURU

12 Mart 2021

Covid-19 virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesi uygun görülmüştü.  
        17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi ile daha önceden 01/12/2020 tarihine kadar yapılması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01/03/2021  tarihine kadar ertelendiği bildirilmişti.
         Bu defa  Bakanlık Makamının 11/03/2021 tarihli onayı ile Kooperatif Olağan Genel Kurul toplantılarının kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla 30/04/2021 sonrasına ertelenmesi ve ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31/07/2021 tarihine kadar) yapılması mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesi uygun görüldüğü bildirilmiştir.
           Kamuoyuna saygıyla duyurulur