Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

02 Şubat 2023

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, “Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” 02/07/2018 tarihli 30466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, söz konusu Tebliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ değişiklikleri, 24/01/2023 tarihli ve 32083 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.