Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin İntibak İşlemleri Hakkında Duyuru

30 Aralık 2022

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün  Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin intibak işlemlerininin yürütülmesi hakkındaki 2022/5 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. 
Söz konusu genelge ve Yönergeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.
İntibak İşlemleri ile ilgili 2022/5 sayılı Genelgesi için 
tıklayınız
İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Yönergesi için tıklayınız.