Taşınmaz ticareti yetki belgesi verilebilmesi için aranan şartlar

23 Ağustos 2019

Bilindiği üzere, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 05.06.2018 tarih, 30442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamakta olup ilgililer yetki belgesi başvurularını https://ttbs.gtb.gov.tr linki üzerinden yapabilmektedir.
 
 
* TTBS Uygulama Kullanım Kılavuzu